Dictee 1 + inoefening via spelletjes

Hoorwoorden Regelwoorden Onthoudwoorden
kleurrijke
boottocht
fopvis
inwoners
moppenwedstrijd
onderbroken
buikpijn

vrolijk

enkele
iedereen

hingen
wilden
vangen
kon
mochten
sprong
lachen
 
na
zo
daarna
je hoort aa,oo,uu op het einde van een woord, schrijf a,o,u


overal
koningin
inwoners
gratis
maken
vrolijk
onderbroken
kregen
klinkt lang,ik hoor maar 1 medeklinker
ik verenkel


ballonnen
wapperden
vlaggetjes
ontsnappen
middag
alle
moppenwedstrijd
klinkt kort,ik hoor maar 1 medeklinker
ik verdubbel


verkleedde(stam + de)
werd(klankverandering)
 
zich

kleurrijke
moppenwedstrijd
buikpijn

rivier

 

Oefenen en spelletjes op dit dictee kan je doen via deze link