Dictee 2 + oefenen via spel

Hoorwoorden Regelwoorden Onthoudwoorden
achttien
donkerrode
opdrinken
vanmiddag
toespraak
paleistuin
vuurwerk
middernacht

jaarlijkse
reusachtige
grappige
geweldige
prachtig

volk
twaalf

feest(VL)
stipt(VL)

mooiste
ruiker
tulpen
gewoonte

verwacht
luisteren

hij schenkt(stam +t)
het stroomt(stam +t)
het begint(stam+t)
 
koning
lelie
hele
tegen
avond(VE+VL)
kleren
donkerrode
VE

vanmiddag
grappige
winnaar
alleen
middernacht
VD

hij houdt
hij wordt
hij krijgt
hij eindigt
stam +t
fontein
plein
paleis
hij krijgt
het eindigt

gouden
hij houdt
applaus

avond

 

Oefenen en spelletjes op dit dictee kan je doen via deze link